Org.nummer

SNI:

kategori:

URL

Numn:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Email
WhatsApp

Företagens storlek

1 194 496 Företag

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda.

Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Enmansföretag ( 896 804 )
75%
Mikroföretag( 250 343 )
21%
Små företag (39 431)
Medelstora företag ( 6 654 )
Stora företag ( 1 264)

Källa: SCB - Företagsregistret
Antal företag den 30:e november 2021

Silver Layout
Extra Layout
Brand Layout
Center Layout
App Layout
Left Layout