galaxy

Om oss

Affärsprocesshantering är en av de viktigaste aspekterna av en verksamhet och kan direkt påverka en företags prestanda och konkurrenskraft. På denna sida kommer vi att presentera en komplett och det

Affärsprocesshantering handlar om att identifiera, analysera, utforma, implementera, övervaka och förbättra affärsprocesser för att öka effektiviteten, minska kostnaderna, förbättra kvaliteten och öka kundnöjdheten. En väl fungerande affärsprocess kan leda till bättre beslutsunderlag, minskad ledtid, ökad flexibilitet och ökad konkurrenskraft.