Plattform och ramverk

En plattform är en samling av tekniker, verktyg och tjänster som tillhandahålls för att underlätta utveckling, distribution och drift av program eller applikationer. Det kan vara en fysisk dator eller en virtuell maskin, ett operativsystem eller en molnmiljö. Exempel på plattformar är Windows, Linux, MacOS, AWS, Azure eller Google Cloud.

Ett ramverk, på andra hand, är en samling av bibliotek och verktyg som gör det enklare att utveckla program eller applikationer för en viss plattform eller i en viss programmeringsmiljö. Det kan innefatta mallar för vanliga uppgifter, verktyg för att hantera databasåtkomst, sessioner och autentisering, samt riktlinjer för arkitektur och mönster. Exempel på ramverk är React, Angular, Laravel, Ruby on Rails och Django.
Ett programmeringsspråk
är ett verktyg för att skapa instruktioner som kan utföras av en dator. Det är en formell grammatik och semantik för att skapa algoritmer, processer och logik som kan automatiseras.

Programmeringsspråken används för att skapa allt från enklare skript till komplexa system och program. Programmeringsspråken är olika i sin syntax, sätt att hantera data och utförande. Exempel på programmeringsspråk är C, C++, Python, Java, JavaScript, C#, PHP, Ruby, Swift och Go.

React

React är ett JavaScript-bibliotek för att bygga användargränssnitt. Det används främst för att skapa interaktiva och dynamiska webbapplikationer. React introducerade begreppet “komponentbaserad utveckling”, vilket gör det enkelt att bygga och underhålla komplexa användargränssnitt genom att dela upp det i mindre, återanvändbara bitar.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett server-sidigt programmeringsspråk som används för att skapa dynamiska webbsidor. Det är ett öppet källkodsspråk och kan köras på många olika operativsystem och webbserver. PHP används tillsammans med HTML, CSS och JavaScript för att skapa webbapplikationer och är ofta använt i kombination med databaser som MySQL eller PostgreSQL. Det är ett mycket populärt språk inom webbutveckling och används av många stora webbplatser som Facebook, Wikipedia och WordPress.

WordPress

WordPress är ett öppet källkodssystem för att skapa och hantera innehåll på webben, oftast använt för att skapa bloggar och hemsidor. Det är skrivet i PHP och använder en MySQL-databas för att lagra innehåll. WordPress är ett av de mest populära verktygen för att skapa och hantera webbplatser, och används av många individer och företag för att skapa professionella webbplatser utan att behöva ha djup teknisk kunskap om webbutveckling. Det finns många färdiga teman och tillägg (plugins) som gör det enkelt att anpassa utseendet och funktionerna på webbplatsen.

lightspeed server

Lightspeed Server är en webbserver som är speciellt optimerad för att köra PHP-applikationer, såsom WordPress och andra CMS. Det är en kombination av en webbserver (som Apache eller Nginx) och en PHP-processor (som PHP-FPM) med många olika prestanda-optimeringar för att göra det snabbare och mer effektivt att köra PHP-baserade webbplatser. Lightspeed Server är utvecklat av Lightspeed Systems, en amerikansk mjukvaruföretaget. Det är speciellt användbart för webbplatser med hög trafik eller för webbplatser som kräver hög prestanda och snabbhet.